Utträde ur klubben samt återlämning av spelrätt

Fyll i formuläret nedan om du önskar begära utträde ur klubben. 

Tänk på att om du äger en spelrätt så är den belagd med en årsavgift (lägst passiv) enligt stadgar. I formuläret nedan kan du återlämna den till klubben. 

Förändring av medlemsform samt utträde skall ske senast 30/11 inför nästkommande säsong.

Glöm inte att klicka i att ni inte är en robot, annars går det inte att skicka formuläret.