Historia

Den svenska golfens fader, Viktor Setterberg (1869-1946), har fått ge namn åt vägen där Torslanda GK ligger, Viktor Setterbergs Väg. Nuvarande golfbana ligger i närheten av den golfbana som Setterberg lät bygga 1894 i beteshagarna på Arendal.

På platsen för Torslanda Golfklubbs anläggningar låg tidigare Torslanda flygplats som stängdes i oktober 1977. 1981 byggdes en korthålsbana av "pay & play-typ" mellan den södra landningsbanan och Torslandakolonin. Korthålsbanan blev uppskattad och flitigt använd och många är de som tagit sina första "golfsteg" där.

23 januari 1991 bildades Torslanda Golfklubb och under samma år inleddes byggandet av en fullängds niohålsbana på den gamla start- och landningsbanan och 1994 slogs invigningsslaget.

Våren 2004 köpte Torslanda Golfklubb bolaget Torslanda Golf AB av den tidigare privata ägaren Glen Gustavsson. Torslanda Golf AB förvaltar och utvecklar anläggningen som är medlemsägd via Torslanda Golfklubb.

På årsmötet 2004 beslöts att klubben skulle utöka niohålsanläggningen till en 18-hålsanläggning. År 2005 startade bygget av ytterligare 12 hål som kompletterade 6 hål av den gamla banan. 2 hål av gamla banan lades igen och 1 hål behölls som reservhål. Under år 2006 kunde medlemmarna endast spela på 7 hål. 18-hålsanläggningen invigdes söndagen den 17 juni 2007.