Årsavgiftsförsäkring

Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år. 

Använd blanketten nedan och skicka till angiven adress

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Exempel på olycksfallsskador kan vara fall- eller klämskador.

Försäkringen ersätter inte de fall där det ligger ett sjukdomsförlopp, förslitning, överbelastning eller
överansträngning bakom spelavbrottet. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada
är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Är du osäker på om din skada är ett olycksfall, kontakta Söderberg & Partners för klargörande.