Köpevillkor för Torslanda Golf AB och Torslanda GK

MinGolf.se

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift. Medlemsavgiften betalas till golfklubben. Spelavgiften betalas till Torslanda Golf AB


Torslanda GK org nr 857206-3918

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Medlemsavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Vid uppgradering av medlemskap under pågående säsong tas 275kr ut i administationsavgift.

 

Torslanda Golf AB org nr. 556291-9208

Spelavgift:
Spelavgiften gäller per kalenderår. Spelavgiften gäller för spel på bolagets anläggning gällande kalenderår. Spelavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Vid eventuell längre tids sjukdom eller skada, eller om andra synnerliga skäl föreligger, kan bolaget besluta om kompensation eller återbetalning.

Skåpavgift:
Skåpavgiften gäller per kalenderår. Kontrakt gällande skåp skall vara signerat. Skåpavgiften är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Studiomedlemskap:
Studiomedlemskapet gäller per kalenderår. Studiomedlemskap gäller för nyttjande av Studion. Studiomedlemskapet är inte återbetalningsbar. Det gäller även vid eventuellt utträde eller uteslutning under det aktuella kalenderåret. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.

Bollpengar:
Du laddar ditt bollkort eller golfmore appen med bollpengar. När du nyttjar bollkort eller app köper du bollhinkar till aktuellt pris. Golfklubben har rätt att justera priset på bollhinkar under och inför säsong.

Fakturering via Golf AB

Årsavgiften består dels av en medlemsavgift, dels en spelavgift.

Medlems- och Plusmedlemskapsavgifter faktureras utav Torslanda Golf AB (org nr. 556291-9208) på uppdrag av Torslanda GK (org nr 857206-3918) Fördelningen mellan medlemsavgift och spelavgift är 10/90. Påminnelseavgift utgår vid betalning efter sista betaldatum.