Vårdnadshavare

Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.


Hur fungerar det?

Funktionen innebär att vårdnadshavaren bland annat kommer att kunna hjälpa barnet att:

· boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar i Min Golf,

· betala barnets eventuella fakturor och avgifter i Min Golf och

· få kopior på alla automatiska mejlutskick från Min Golf till sin egen e-postadress.


Vem kan vara vårdnadshavare?

Man behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i Min Golf. Det kan också vara någon annan familjemedlem eller myndig närstående som ska kunna hjälpa barnet med dess golfande.

Personen behöver inte själv spela golf eller ha ett Golf-id. Man behöver dock registreras i Min Golf med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kommer vi på klubben att hjälpa till med.

 
Hur registreras en vårdnadshavare?

Det är vi golfklubbar som ansvarar för att våra underåriga medlemmar kopplas ihop med en vårdnadshavare.

I februari 2022, kopplades den som är kontaktperson i en familjegrupp automatiskt ihop med eventuella underåriga i gruppen.

Underåriga som inte har en myndig kontaktperson i sin familjegrupp måste kopplas ihop med en vårdnadshavare manuellt av oss på klubben. Vill du bli tillagd eller lägga till någon som vårdnadshavare? Kontakta oss gärna så snart som möjligt!


Hur länge behöver man en vårdnadshavare?

När en medlem fyller 18 år avregistreras alla vårdnadshavare automatiskt. Den eller de kommer då inte längre ha tillgång till den nu myndiges Min Golf. Lär mer om funktionen här: www.golf.se/vardnadshavare