Valberedningen

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på personer som kan ingå i klubbens styrelsen, dvs ordförande, övriga styrelsemedlemmar och revisorer. Arbetet pågår under hela året men som mest intensivt inför vårmöte då inval görs. Valberedningen tar gärna emot förslag på personer som vill engagera sig. Välkommen att kontakta valberedningen om intresse finns för att kandidera till styrelse eller om ni vill föreslå någon person. Vi kan även förmedla vidare intresserade personer till kommittéarbete.

Christer Bengtsson

Ordförande valberedningen

christer.bengtsson@besema.se
0706-977595

Maria Brandt

Ledamot valberedningen

fmaa@telia.com
0707-157417

Eva Edwardsson

Ledamot valberedningen

evaedvardsson06@gmail.com
0706-735310

Mats Stavmyr

Ledamot valberedningen

mats.stavmyr@lernia.se
0722-544003