Kommittéer

Vi har många som är aktiva i våra olika kommittéer och det ger en god stämning och trivsam gemenskap i klubben. Det sker ett ideellt arbetet i klubben är ett stort stöd för klubben och dess utveckling – i alla riktningar.

Kommittéarbetet viktigt för klubbens olika, aktiviteter och tävlingar för både damer, herrar, seniorer och juniorer. Kommitéernas praktiskt och teoretiskt kunskaper håller klubben i det fantastiska skick som den är idag.   

Är du intresserad av bli en som bidrar med dina kunskaper och erfarenheter till att behålla klubbens är du välkommen att kontakta någon av våra kommittéordföranden.