Kontakt

Facebook

Det överlägset bästa sättet att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom juniorverksamheten är via vår Facebookgrupp.  Där delar vi information om allt som händer kring vår verksamhet.  Det är fritt fram att kommentera, lägga upp bilder eller göra något annat som inspirerar.

Gruppen är öppen för spelare, föräldrar och ledare med stark aknytning till Torslanda Golfklubbs juniorverksamhet.  Det betyder att endast dessa kategorier kan se vad som publiceras. 

Man skulle kunna säga såhär: om du inte är med i Facebokkgruppen kommer du att missa mycket information och inte känna dig som en del av verksamheten.

Kontaktlistan

Nedan hittar du beskrivningar på de flesta rollerna.  Listan nedan är uppdaterad 2020-03-15.

Grupp

Syfte

Huvudansvarig

Telefon & Email

Styrelse

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Juniorrepresentant
Juniorrepresentant

Johan Remmelgas

j.remmelgas@stanfordalumni.org
+43-676-5109480

Utbildning

Se till att föräldrar och barn får utbildning i golfens och vår värdegrund och hur verksamheten fungerar på klubben och i golfsverige, inklusive grönt kort och tävlingsspel.

Johan Remmelgas

j.remmelgas@stanfordalumni.org
+43-676-5109480

Ekonomi

Ansvarar för att verksamheten håller sig inom budget. Ansvarar för att juniorer och vuxna kan LOK/IdrottOnline och att aktiviteter registreras. Ansöker om bidrag och letar efter sponsorer.

Peter Praetorius

peter.praetorius@volvo.com
031-3223729

Projekt X

Ansvarar för klubbens deltagande i Projekt X och ser till att det vi lär oss varsamt införlivas i verksamheten.

Peter Praetorius

peter.praetorius@volvo.com
031-3223729

Träning

Med givna ekonomiska ramar, skapa ett tränings- och tävlingsupplägg så att våra juniorer på alla nivåer och med alla ambitioner får chans att utvecklas. Torslanda GK ska ha aktiva ungdomar i alla åldrar, i både bredd- och elitträning. Ansvarar för att verksamheten har ledare med rätt utbildning

Stefan Carli

Träningsansvarig:

 

Tränare: 
stefan.carli@pgasweden.golf

0708-776637  

Tävlingsarrangemang

Se till att det finns struktur samt ordning och reda på tävlingar arrangerade av Torslanda GK:s juniorkommitté. Bestämma tävlingsprogram och bemanna med tävlingsledning.

Håkan Olá


hakan.ola@hotmail.se

 

Fredagsgolf lilla banan

Se till att det är ordning och reda på fredagstävlingen på lilla banan.

   

Rock'nRoll Tour

Utveckla och hålla Torslanda GK:s signum vid liv

   

Lagtävlingar

Hålla ihop helheten för lagtävlingarna så att ingen glöms bort. Anmälningar, uttagningar och ambitioner med deltagande skall spegla klubbens ambitioner med en bred bredd och en taggad elit. Ta fram tydliga uttagningsprinciper för alla lagtävlingar och se till att de efterlevs.  Se till att det finns lagledare som sköter logistik etc

Mats Ericsson


mats.ericsson@maskino.se
0706-812431

 

Läger

Skapa, utveckla och genomföra ett lägerprogram för kamratskap och glädje med golf som hänger ihop med tränings- och tävlingsverksamheten.

Fredrik Brandt


fredrik.brandt@triolab.se
0709-836023

 

Studio

Ansvara för drift av studion.

Caroline Ståhlgren

 

Anläggning

Utveckla vår anläggning för att förbättra träningsmöjligheter på hemmaklubben.

 

 

Miljö

Ansvar för den  miljö vi lämnar över till våra barn.

Caroline Halakic

 caroline.halalkic@gmail.com