Paragolfen

Välkommen till Torslanda Golfklubb´s paragolf

Vi erbjuder dig följande möjligheter:

- Hyra av vanlig golfbil. Pris: 300kr per runda, 10 runders klippkort för 2.700kr
- Hyra av golfscooter Arvid, se bild nedan. Pris: 150kr per runda, 10 runders klippkort för 1.000kr
- Hyra av paragolfbil, se bilder nedan. Pris: 150kr per runda, 10 runders klippkort för 1.000kr

 
Kursverksamhet
Träningen med PRO startar upp igen i april 2024. Vi tränar torsdagar 17:00-18:00,
vid otjänligt väder finns möjlighet att träna inomhus i vår studio.
Kostnad 600kr / termin
 

Tillgänglighet på anläggningen
Ramper till:

- Reception / shop
- Restaurang med terrass
- Kiosk / toalett
- Omklädningsrum

Funktionsbeskrivning Paragolfkommittén

Övergripande mål:
-Att ge personer med funktionvariationer i vårt närområde, möjlighet att utöva rolig och säker golf på vår bana.
-Att vår golfklubb välkomnar och profilerar sig som en klubb, där alla som vill spela golf får den möjligheten.

Ansvarsområde:
-Att etablera och upprätthålla en Paragolfverksamhet på klubben.
-Att i första hand fokusera den sociala nyttan för spelarna.
-Att säkerställa möjligheter för spelarna att träna, tävla och nyttja klubbens lokaler.
-Att möjliggöra tävlingsspel inom Paratouren för dom som vill.
-Att söka bidrag till verksamheten för att minska klubbens kostnader.

Arbetsuppgifter:
-Att aktivt rekrytera spelare till Paragolfen.
-Att etablera och utveckla träningsformer och tillfällen som passar spelarna.
-Att undersöka och om möjligt genomdriva eventuella extra behov i form av utrustning och anpassning av lokaler etc.
-Att upprätthålla kontakt med SGF´s Paragolfverksamhet för utveckling och tävling.
-Att hjälpa dom som vill tävla att komma igång.
-Att undersöka möjligheter till bidrag samt söka bidrag. 

Organisation:
-En administrationsgrupp på 3-4 personer för att säkerställa och utveckla konceptet.
-Huvudtränare (klubbens pro)
-Ett träningsstöd på minst 10 personer för att hjälpa till vid träningar.

Medlemmar Paragolfskommittén:
Lars Åke Elfvelin, Ordförande
Ulla Carlsson
Gunilla Hogström
Marianne Palm

Vid frågor kontakta reception@torslandagk.se