Bra att kunna om golfreglerna

På denna sida ger vi tips om golfregler och försöker förtydliga dem i olika scenarior

Slag och distans

Du kan alltid välja att slå om bollen från föregående plats med ett slags plikt enligt slag och distans. 

Droppa inom en klubblängd från föregeående plats, notera att du denna gång därmed kan få ett bättre läge. Är du på Tee får du dessutom pegga upp bollen.

Puttar du på Green och den hamnar illa, kan du använda denna regel även här.

 

Vilket område på banan ligger bollen i

En golfbana består av 5 områden:

 • Tee - Avser den tee som spelaren skall slå ut ifrån, alla andra tee är en del av spelfältet
 • Green - Avser den green som spelaren skall till, alla andra är fel green och därmed en del av spelfältet, dessutom spelförbudszon.
 • Bunker - Måste bestå av sand i område gjort som en bunker
 • Pliktområde - Område markerat med röda eller gula markeringar
 • Spelfält - Hela banan utom ovan nämnda områden

OBS: Begrepp som fairway, ruff, waste area, foregreen, gräsbunker med mera existerar inte i golfreglerna utan de är alla en del av spelfältet.

Den finklippta delen av spelfältet avser de delar som är klippta i fairway-höjd och lägre (normalt fairway och foregreen)

Bollen kan bara vara i ett enda område varje gång, detta för att varje område har sina egna golfregler.

Så vad gäller om bollen ligger på Spelfältet men berör något av de andra områdena ? Den är då att anse att vara i detta område, ej i Spelfältet.

Vad gäller Out of Bounds, så räcker det att bollen berör något område på banan för att anses vara på banan. Notera att de markeringar som visar gränsen för Out of Bounds alltid är utanför banan.

 

Markera bollens läge

Vad gäller om spelaren behöver identifiera sin boll eller lyfta den av någon orsak, hur skall den markeras.

De nya golfreglerna från 2019 ändrades reglerna här, så nu behöver bollen bara markeras om den skall återplaceras på samma plats, exempelvis på Green eller vid identifiering av bollen.

Den behöver därmed inte markeras vid exempelvis lägesförbättring eller när man skall droppa bollen.

Det är OK att markera bollen även om det inte behövs enligt reglerna men det kan vara praktiskt i vissa situationer.

 

Oense hur en situation skall hanteras enligt golfreglerna

Ifall spelaren och markör är oense om hur en situation skall hanteras eller oense om hur golfreglerna skall tolkas, gör följande:

Spelar ni slagspel, låt en domare eller tävlingsledningen avgöra och spela - om möjligt - en alternativ boll. Utredningen behöver ske innan score-kortet lämnas in.

Spelar ni match så måste ni bli överens innan ni spelar vidare på nästa hål, ta hjälp om den finns. Matchresultatet kan inte ändras i efterhand men en spelare kan bli diskvalificerad av tävlingsledningen.

 

Lättnadsregler utan plikt

Droppbeskrivning när man tar fullständig lättnad

Droppbeskrivning när man tar fullständig lättnad

Golfreglerna erbjuder en hel del lättnader utan plikt, dessa är väl värda att lära sig. De gäller för områdena Green, Bunker och Spelfält. Exempel på situationer

 • Förbudsområde
 • Onormala markförhållanden (Mark under arbete, skador av regn)
 • Oflyttbara tillverkade föremål 
 • Farliga djur
 • Skyddsvärda områden
 • Tillfälligt vatten (undantag, närmast möjliga plats)
 • Pluggad boll på spelfältet
 • Hål gjorda av djur inkl material
 • Din boll har försvunnit pga utomstående

Om någon av dessa punkter påverkar din stans, din sving eller din boll, så får du ta fullständig lättnad med en klubblängd från referenspunkten.

Fullständig lättnad betyder att bollens placering, din sving och stans inte längre störs av det du tar lättnad för. Exempelvis, om du tar lättnad för en väg, då får du inte ha din stans på vägen för då har du inte tagit fullständig lättnad.

Referenspunkt är den närmaste bollpunkt från bollens nuvarande plats (alternativt beskärningspunkt) där du hittar fullständig lättnad som inte är närmare hål. Från denna referenspunkt får du droppa inom en klubblängd. När du skall hitta referenspunkten skall du använda den klubba du hade använt om du inte hade behövt ta lättnad. När du har droppat så är det OK att välja en annan klubba. Lättnadsområdet är alltid en klubblängd stor och då avses längsta klubban du har utom puttern.

Observera att lättnadsregeln endast gäller för det du tar lättnad för, ex en väg. Om närmsta punkt för lättnad är i en buske eller bakom ett träd, så gäller denna punkt i alla fall, du får inte lättnad för busken eller trädet. Därför är det bra att först bestämma var du kan droppa innan du lyfter bollen, för det kan i vissa situationer vara bäst att slå bollen där den är.

Droppen måste ske inom samma område på banan som bollen ligger i, är du i Bunkern så måste lättnaden ske i Bunkern. Undantag gäller om du tar lättnad på Green, då är det OK att ta lättnad från Spelfältet.

Ibland är det så blött på banan att det går inte att hitta en torr plats att ta fullständig lättnad för vid Tillfälligt vatten. Då får du använda undantaget att hitta en tillräckligt torr plats att slå ifrån.

Nytt sen 2019 är att numera gäller lättnaden för alla djur och det material som de har grävt upp. På TGK har vi mycket skador från grävling och fåglar och dessa skador ges lättnad för.

 

Tee

Beskriver Tee utformning

Beskriver Tee utformning

När är tee Tee ?

På banan finns många tee-områden men Tee enligt golfreglerna är den plats där du skall starta ditt nästa hål.

Själva Tee markeras av tee-markering och gäller i en fyrkant två klubblängder bakåt. Notera att gränsen går på utsidan av markeringarna.

Alla andra tee-områden är att anse som Spelfältet och för dem gäller golfreglerna för Spelfält.

Exempelvis, en spelare startar på Tee 57 och bollen hamnar på Tee 48. Vad gäller då ? Enligt golfreglerna så är bollen på Spelfältet, reglerna för Tee gäller inte.

 

Övningsslag på Tee träffar bollen, vad gäller

Om du slår ett övningsslag på Tee och påverkar bollen så gör det inget, du får pegga upp bollen igen utan plikt. 

 

Dropp-procedur

Numera gäller att vi droppar från knähöjd och att bollen måste landa och stanna inom lättnadsområdet.

Om du gör en korrekt dropp men bollen rullar utanför lättnadsområdet så får du göra om den en gång. Sker samma sak igen att bollen rullar utanför lättnadsområdet så får du placera bollen på den plats där bollen landade.

Det är OK att bollen träffar dig när du droppar men bollen måste ha träffat marken först. Träffar bollen dig först är det en felaktig dropp och skall göras om.

Felaktig dropp, vad gäller

Om droppen sker felaktigt så får du göra om den hur många gånger som helst ända tills du gör en korrekt dropp, då gäller denna även om bollen skulle bli ospelbar.

Om du gör en felaktig dropp och du slår bollen därefter, då får du plikta beroende på var bollen låg. 

 • Inom lättnadsområdet    - 1 slags plikt
 • Utanför lättnadsområdet - 2 slags plikt

 

Öva på banan

Det är generellt inte tillåtet att slå övningsslag under golfrunda (regel 5.2).

Det är OK att träna putt och chip mellan två hål så länge man inte fördröjer spelet. Det är OK att träna putt på det hål man just har spelat klart (regel 5.2b).

Det är också OK att slå någon annans boll om man gör det av snällhet, ex slår en medspelares boll som inte är i spel till denne, att slå över en rangeboll till rangen med syftet av vänlighet och inte att träna (regel 5.5a).

 

Söka efter sin boll

Du får söka efter din boll i max 3 minuter, därefter är den att anse som förlorad även om du hittar den senare.

Tiden startas när du eller någon spelpartner kommer till platsen och börjar söka (inom rimlig tid).

Skulle bollen rubbas under sökningen så utgår ingen plikt längre utan bara återplacera bollen.

 

Droppzon - vad gäller

En droppzon är en speciell form av lättnadsområde som kan införas av Kom/TL (Regel 8E-1).

När en spelare tar lättnad i en droppzon måste spelaren droppa bollen i och få den att bli liggande i droppzonen.

 

Med andra ord,

det är samma dropp-procedur som alltid gäller vid dropp för lättnad (regel 14.3), skillnaden är att lättnadsområdet är den markerade zonen istället för ett lättnadsområde baserat på klubblängd. 

Även om det är en matta under - som vi har vid ö-greenen - så skall man droppa bollen och rinner den av mattan, så är det en felaktig dropp och skall droppas om. Rinner den av även andra gången så får bollen placeras på den plats där bollen slog ner i mattan.

 

Det är ett brott mot golfreglerna att pegga upp bollen eller placera den (bortsett från ovan nämnda scenario)

- Att placera bollen ger ett slags plikt för felaktig dropp men spel från rätt lättnadsområde.

- Att pegga upp bollen ger Allmän plikt, dvs två slags plikt, för spel från fel plats

 

Mattan är att anse som den finklippta delen av spelfältet. Om vi har generell lägesförbättring på banan så gäller den även här. Fortfarande gäller att bollen skall droppas först enligt reglerna för droppzon och kan sedan placeras enligt reglerna för lägesförbättring.

Det är OK att ha stansen utanför droppzonen.

 

Slå ett slag från ett Pliktområde

Din boll ligger i ett pliktområde (A) och du väljer att slå den därifrån, vad gäller då? 

Numera så får du göra likadant som om bollen hade legat på spelfältet, exempelvis ta bort lösa naturföremål och övningssvinga. Du väljer att slå bollen från pliktområdet (1) och resultatet (exempelvis från A till B) blir ett läge som du inte vill spela vidare ifrån. Du har då följande alternativ beroende på var bollen hamnade. 

 

Bollen blir kvar i samma pliktområde (B)

Du har två val. Du kan droppa i pliktområdet för ospelbar boll med ett slags plikt enligt slag och distans därifrån du slog och slå därifrån (1).

Trots att du har slagit på din boll i pliktområdet, så har du också kvar möjligheten att droppa dig fri från pliktområdet med ett slags plikt. Utgå från skärningspunkten där bollen skar pliktområdet för första gången (X). De vanliga lättnadsreglerna för pliktområde gäller. Regel 17.2a.

Från skärningspunkten kan du droppa i flagglinjen (2) och för rött pliktområde med två klubblängder i sidled (3). Alternativt kan du slå om bollen från föregående plats (4). Är föregående plats Tee så får du även pegga upp bollen. Se exemplet i bilden.

Kom ihåg detta alternativ ifall det trasslar till det för dig på nuvarande hål 9 (Reservatet).

 

Bollen hamnar i ett annat pliktområde

Denna situation ger dig fler lättnadsalternativ. Du har samma typ av lättnad som alternativ 1 men här kan du välja att antingen utgå från skärningspunkten för det nya pliktområdet eller beskärningspunkten för det pliktområde du slog ifrån. Regel 17.2a.

 

Bollen blir ospelbar någon annanstans eller Out of Bounds

Du får droppa i pliktområdet för ospelbar boll med ett slags plikt enligt slag och distans därifrån du slog och slå därifrån (1).

Du kan också välja att droppa dig fri från pliktområdet med ytterligare ett slags plikt och utgå från skärningspunkten där bollen skar första gången (X). Denna situation ger dig därmed två pliktslag. Regel 17.2b.